Dugme koje baš nedostaje na Facebook:

Verovatno postoji još 300 predloga i budući da su Srbi jedni od najaktivnijih, neka FB uzme u obzir predloge.

facebook

Oceni ovaj tekst